امور بین المللی و فعالیتهای صنعتی

 • ارائه مشاوره حقوقی در زمینه قراردادهای صنعت نفت و گاز
 • ارائه مشاوره حقوقی و امور وکالتی در زمینه قراردادهای سرمایه گذاری
 • ارائه مشاوره حقوقی و امور وکالتی در زمینه قراردادهای فرانچایز
 • ارائه مشاوره حقوقی و امور وکالتی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده
 • ارائه مشاوره حقوقی و امور وکالتی در زمینه قراردادهای بین المللی خرید، حمل و قراردادهای خدمات

ارائه خدمات وکالت دادگستری

 • ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکالتی در زمینه مطالبه دیون
 • ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکالتی در زمینه مطالبه وجوه اسناد تجاری شامل چک و سفته
 • ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکالتی در زمینه امور کیفری
 • ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکالتی در خصوص دعاوی خانوادگی و مطالبه مهریه
 • ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکالتی در زمینه امور ملکی
 • ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکالتی در زمینه قراردادهای مشارکت

ارائه خدمات داوری تجاری

 • پذیرش انجام داوری در اختلافات تجاری داخلي و بین المللی
 • برقراری جلسات و مذاکرات سازشی و تنظیم سازش نامه بین طرفین اختلاف
 • تهیه و تنظیم موافقتهای داوری قبل و یا بعد از بروز اختلاف
 • تهیه و تنظیم شروط داوری در قراردادهای بین المللی
 • پیگیری اجرای آراء داوری داخلی و بین المللی و تسهیل اجرای آنها
 • اعتراض به آراء داوری در دادگاه

ارائه خدمات حقوقی در زمینه قراردادهای بین المللی

 • انجام مذاکرات قراردادی در خصوص انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
 • بررسی و اصلاح قراردادهای در دست انعقاد
 • انجام مذاکرات قراردادی مربوط به قراردادهای نفت و گاز، قراردادهای مشارکت صنعتی، قراردادهای خرید و فروش بین المللی
 • ارجاع موارد اختلافات تجاری بین المللی به داوری بین المللی و یا دادگاههای صالح
 • انجام امور ثبت شرکت و شروع فعالیتهای تجاری در خارج از ایران

ارائه خدمات حقوقی مربوط به شرکتها

 • تاسیس شرکت در مناطق آزاد تجاری
 • انجام امور مربوط به تاسیس شرکت در مناطق آزاد تجاری به منظور بهره مندی تجار و بازرگانان از مزایای مناطق آزاد تجاری
 • انجام امور مربوط به ثبت تغییرات شرکت ها در مناطق آزاد تجاری
 • انجام امور مربوط به اخذ مجوز در ثبت شرکتهای مناطق آزاد تجاری
 • تاسیس شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص
 • انجام امور مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود در تهران
 • انجام امور مربوط به ثبت تغییرات شرکت در تهران
 • مشاوره و ارائه راهکاری حقوقی به منظور تنظیم قراردادهای مربوط به هیأت مدیره شرکت

ارائه خدمات حقوقی در زمینه دریائی و کشتیرانی

 • انجام مذاکرات قراردادی جهت انعقاد قراردادهای اجاره کشتی
 • انجام مذاکرات قراردادی جهت انعقاد قراردادهای خرید و فروش کشتی
 • تهیه قرارداد و انجام مذاکرات قراردادی ساخت کشتی
 • مطالبه خسارات ناشی از برخورد کشتی ها
 • مطالبه خسارات مربوط به محموله کشتی
 • مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا و یا تخلیه کالا، تاخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ و دیسپچ)، خسارت معطلی کشتی و کانتینر

ارائه خدمات حقوقی در زمینه انرژيهای خورشیدی و باد

 • ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص تهیه قرارداد خرید تضمینی برق
 • ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص سرمایه گذاری در صنعت انرژی خورشیدی و باد
 • ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص تاسیس شرکت پروژه

ارائه خدمات حقوقی در خصوص قراردادهای فرانچایز

 • با توجه به اهمیت قراردادهای فرانچایز علی الخصوص در صنعت مواد غذائی ما تجربه ارزشمندی در خصوص انعقاد قراردادهای فرانچایز و اختلافات ناشی از قرارداد فرانچایز بین طرفهای ایرانی و خارجی قراردادهای یاد شده داریم.

ارائه خدمات حقوقی در زمینه قراردادهای صنعت نفت و گاز

 • ارائه خدمات حقوقی و خدمات مربوط به امور حل و فصل دعاوی در زمینه قراردادهای صنعت نفت و گاز
 • بررسی و اصلاح قراردادهای مربوط به مهندسی، ساخت و اجراء
 • تهیه و بررسی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال
 • تهیه و بررسی قراردادهای فروش گاز
 • تهیه و بررسی قراردادهای خطوط لوله
 • تهیه و بررسی قراردادهای مهندسی
 • تهیه و بررسی قراردادهای حفاری خشکی و دریا
 • تهیه و بررسی قراردادهای اجراء و نصب
 • تهیه و بررسی قراردادهای حمل و نصب صنعتی